Tuyển dụng

Nhân Viên Tư Vấn – Phát Triển Thị Trường

STEM Education Center – Công ty TNHH Eli tuyển dụng Vị trí: Nhân viên tư vấn – Phát triển thị trường MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: – Hoàn thành mục tiêu doanh số tối đa được giao của cá nhân. – Thiết lập các mối quan hệ khách hàng, phụ huynh, phía trường học các cấp, học sinh mới. – Theo dõi các thông tin liên lạc và tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, phụ huynh, nhà trường, học sinh. – Đôn đốc quá trình thực hiện tổ chức các lớp học tại trường học, trung tâm. –…

Chi tiết >>

NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

                             BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhân viên phòng đào tạo MỤC TIÊU CÔNG VIỆC – Tìm hiểu nhu cầu, xác định mục đích đào tạo của công ty trong từng thời điểm. – Lập kế hoạch tập huấn giáo viên, trợ giảng và giảng dạy. -Tổ chức biên soạn bài giảng, cập nhập chương trình, giáo trình. – Tổ chức thực hiện đào tạo theo chương trình đã được phê duyệt – Làm thủ tục đánh giá kết quả đào tạo. – Phối hợp với các bộ phận làm tốt công tác dạy và học cho học sinh tại…

Chi tiết >>

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH

                                      BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhân viên tư vấn tuyển sinh MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: – Hoàn thành mục tiêu doanh số tối đa được giao của cá nhân. – Thiết lập các mối quan hệ khách hàng, phụ huynh học sinh mới. – Theo dõi các thông tin liên lạc và tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, phụ huynh học sinh. – Đôn đốc quá trình thực hiện tổ chức các lớp học tại Trung Tâm. – Phối hợp các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy tại các lớp…

Chi tiết >>
Page 1 of 41234