Bảng A7 – Sáng tạo

1. Tổng quan:

Tuổi

Bảng 7.1: Học sinh từ 6 – 11 tuổi (sinh từ ngày 1/1/2006-31/12/2011) không lập trình

Bảng 7.2: Học sinh từ 12-17 tuổi (sinh từ ngày 1/1/2000-31/12/2005) có lập trình

Đội thi

2 thành viên mỗi đội (1 Robot cho mỗi đội).

Dụng cụ

Các bộ lắp ghép Kicky, Huna, Happy camp.

Nhiệm vụ

Sáng tạo Robot theo chủ đề.

Robot    

Lắp ráp và lập trình tại cuộc thi.

Cách chơi

Trình bày và biểu diễn mô hình.

2. Luật thi đấu và nội quy:

 1. Thí sinh tham gia sáng tạo robot theo chủ đề cho trước bằng cách sử dụng các mảnh ghép của bộ dụng cụ Hunarobo, happy camp. Thí sinh được sử dụng thêm một số chi tiết hỗ trợ như: dây thun, dây rút, băng keo, giấy, … Ngoài các thiết bị trên BTC không chấp nhận thêm bất kì thiết bị nào nữa.
 2. Thí sinh có 2.5 giờ để hoàn thành đối với bảng 7.1 và 3 giờ đối với bảng 7.2. Hết thời gian này các đội không được làm gì thêm.
 3. Thí sinh được quyền làm nổi bật mô hình của mình để gây sự thu hút, miễn là không gây nguy hiểm cho khu vực thi đấu. Kích thước và khối lượng Robot hoàn toàn không bị giới hạn.
 4. Nhằm hình thành cho học sinh tư duy logic, sáng tạo. có khả năng tạo ra những Robot có thể giúp đỡ con người, giúp cuộc sống con người trở nên tiện nghi hơn. Đồng thời nắm bắt cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vậy nên chủ để năm nay: ‘Smart city”.
 5. Thí sinh phải nộp sổ tay robot (trong tập khổ A4) và các tài liệu có liên quan như áp phích, hình ảnh cho Ban Giám Khảo trước khi trình bày.
 6. Cẩm nang phải bằng tiếng Anh. Thuyết trình trong cuộc thi bằng Tiếng Việt.
 7. Cẩm nang bao gồm

  • Robot Name: Tên Robot
  • Team member and the task allocation: Thành viên nhóm và phân công nhiệm vụ
  • Introduction of the project: Giới thiệu dự án
  • Characteristic of robot: Đặc điểm của robot
  • Functionality of robot: Chức năng của robot
 8. Người chiến thắng là người có tổng số điểm cao nhất, bao gồm các tiêu chí sau:

  • Relevance to theme: Liên quan đến chủ đề
  • Creativity: Sáng tạo
  • Uniqueness: Tính duy nhất
  • Robot Functionality: Chức năng Robot
  • Team work: Làm việc nhóm
  • Robot manual: Robot mang tính tự làm.
  • Presentation skill: Kỹ năng thuyết trình
 9. Cách tính điểm

 

Relevance to theme

Creativity

Uniqueness

 

Robot Functionality

 

 

Robot manual

 

Team work

 

Presentation skill

 

 

Total score

 

Name

10

10

10

10

10

20

30

100

Ranking

A

8

7

6

9

9

15

20

74

2

B

8

8

7

9

8

10

25

81

1

C

9

5

7

2

6

19

10

58

3