Robotacon quận 10

Bảng A1 – Robot bóng đá
– Giải I: Trường Thiên Hộ Dương – Đội A1-12
– Giải II: Trường Bắc Hải – Đội A1- 05
– Giải III: Trường Thiên Hộ Dương – Đội A1 – 13

robotacon-q10-11-3-2017-3


Bảng A2 – Robot lập trình
– Giải I: THCS Trần Phú – Đội A2 – 08
– Giải II: THCS Trần Phú – Đội A2 – 07
– Giải III: THCS Nguyễn Văn Tố – Đội A2 – 12

Bảng A3 – Sáng tạo
– Giải I: Trường Triệu Thị Trinh: Mô hình xe đa năng – Đội A3 – 09
– Giải II: Trường Nguyễn Văn Tố: Mô hình FW370 – Đội A3 – 14
– Giải III: Trường Hoàng Diệu: Mô hình Nhà máy phát điện – Đội A3 – 07
– Giải KK:

  1. Trường Lạc Hồng: Mô hình sân bay – Đội A3 – 12
  2. Trường Nguyễn Văn Tố: Mô hình WP02 – Đội A3 – 15