Bảng A3 – Sáng tạo

1. Tổng quan

Tuổi

Học sinh từ 6 đến 15 tuổi (sinh từ ngày 1/1/2002-31/12/2011)

Đội thi

2 thành viên mỗi đội (1 robot cho mỗi đội)

Dụng cụ

Các bộ lắp ghép Huna 2 và Happy Camp dành cho cấp 2, bộ Kicky 2 và Happy camp dành cho học sinh tiểu học

Nhiệm vụ

Sáng tạo robot theo chủ đề: Internet of things – Smart City

Robot    

Lắp ráp tại hội đồng thi

Cách chơi

Trình bày và biểu diễn mô hình

2. Luật thi đấu và nội quy

  1. Thí sinh tham gia sáng tạo robot theo chủ đề cho trước.
  2. Thí sinh có 2 giờ lắp ráp Robot tại hội đồng thi và 1 giờ lập trình
  3. Chủ đề: Internet of things – Smart City
  4. Tại cuộc thi, thí sinh thuyết trình bằng Tiếng Việt đồng thời chuẩn bị bài thuyết trình bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt để nộp cho BTC (2 trang giấy A4).
  5. Thí sinh chỉ sử dụng những dụng cụ BTC cho phép, mỗi đội được cung cấp 1 bộ Huna Full 2 và các mảnh ghép của Bộ sản phẩm Happy Camp dùng làm chân đế.

Cách tính điểm

Cách tính điểm bảng A3 dựa vào các tiêu chi trong bảng sau

Tiêu chí

Sáng tạo

Độc đáo

Chức năng

của mô hình

Kỹ năng

trình bày

Điểm

25

25

25

25

Kết quả chung cuộc được tính dựa trên tổng điểm của các giám khảo tham gia chấm bài.