STEM Camp

Hè này các bạn nhỏ sẽ đi đâu? Quý vị phụ huynh muốn cho con em mình một kỳ nghỉ hè đầy thú vị và bổ ích? Muốn các em trưởng thành hơn trong nếp sinh hoạt? Các em nhỏ muốn tự mình thực hành và thí nghiệm khoa học, khám phá nền khoa học tiên tiến của thế giới tại Singapore? Chương trình hè đầy hấp dẫn lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam, không chỉ là một tour du lịch thông thường: đây là một chương trình khám phá khoa học và công nghệ với những điểm đến mang tính giáo trí cao.

Hãy đăng ký chương trình STEM Camp 2015 do trung tâm giáo dục STEM phối hợp với Khoa.