Giáo viên

Trung tâm STEM luôn chú trọng việc đào tạo và nâng cao chất lượng giáo viên nhằm thực hiện chương trình một cách hiệu quả nhất.

Với mục đích đó, bên cạnh việc hợp tác với các giáo viên giàu kinh nghiệm ở trong và ngoài nước, STEM tổ chức tập huấn thường xuyên cho giáo viên về phương pháp, cách tiếp cận và quản lý lớp học. Chúng tôi trang bị cho giáo viên đầy đủ sách hướng dẫn, phân phối chương trình, giáo án điện tử, các tài liệu bổ trợ…. để đảm bảo giáo viên nắm rõ yêu cầu và cách triển khai.