Liên kết đào tạo

Mầm non:

    Ngôi nhà trí tuệ – Ngôi nhà trí tuệ
    The First Academy
    Sunrise Kidz
    Trường mầm non Canada – VN(CVK)
    Kirin

Tiểu học:

    TH Thiên Hộ Dương
    TH Võ Trường Toản
    TH và THCS Hồng Ngọc
    TH Đuốc Sống
    TH Dương Minh Châu
    Quốc tế Mỹ (AIS)
    Song ngữ quốc tế Canada
    Trường QT Việt Úc (VAS)
    TH Đuốc Sống
    TH Lê Thị Riêng
    TH Trần Văn Ơn
    TH Phạm Ngũ Lão
    TH Nguyễn Viết Xuân

THCS:

    THCS Lý Phong
    THCS Nguyễn Văn Tố
    THCS THPT Trí Đức
    THCS THPT Đinh Thiện Lý
    THCS Nguyễn Văn Nghi
    THCS Nguyễn Thị Thập
    THCS Nguyễn Du, Nguyễn Trãi,
    THCS Phan Tây Hồ
    THCS Huỳnh Văn Nghệ
    THCS Tân Sơn
    THCS Quang Trung
    TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm
    THCS Lê Quý Đôn-Q3
    THCS Nguyễn Văn Tố
    THCS Nguyễn Thái Bình
    THCS Lạc Hồng