Câu hỏi thường gặp

Lớp học tại trung tâm có bao nhiêu học sinh?